Sh. K.S. Kawatra

Sh. P.C. Loomba

Sh. R.K. Saboo

Sh. Kulbir Singh

Sh. Hans Raj Sodhi

Sh. Chetan Dass Diwan

Sh. I.J.S. Bedi

Smt. Kanta Grover

Sh. N.S. Lamba

Sh. R.N. Chona

Group Captain Jaspal Singh

Sh. S. S. DULAT

April-1958 to May-1965

Sh. J. S. BEDI

June-1965 to 26-06-69

Sh. S. S. BEDI

27-06-69 to 01-09-69
23-08-85 to 12-07-86

Sh. HIRA LAL SIBAL

02-09-69 to 07-08-70

Sh. P. N. SAHNI

08-08-70 to 29-09-72

Sh. H.R. SODHI

30-09-72 to 29-03-74

Sh. KULBIR SINGH

30-03-74 to 15-10-76
12-01-78 to 11-07-79

Sh. D. S. GREWAL

16-10-76 to 11-01-78

Sh. B. S. BINDRA

12-07-79 to 25-05-84

Sh. S. S. KANG

26-05-84 to 22-08-85

Sh. VIJAY JHANJI

13-07-86 to 27-07-91

Sh. P. S. SETHI

28-07-91 to 12-02-94
13-02-94 to 12-07-97

Sh. CHAMAN SHARMA

13-07-97 to 08-05-99
09-05-99 to 11-04-01

Sh. RAVINDER CHOPRA

12-04-01 to 08-08-03

Sh. SUNIL KHANNA

09-08-03 to 24-11-04

Sh. MUKESH BASSI

25-11-04 to 03-02-12